Bore na vratu, rešenje

Bore na vratu uvek odaju godine.

Vrat je nesumnjivo regija koju u smislu nege najviše zanemarujemo, posvećujući punu pažnju i fokusirajući se uvek na lice. (more…)