Osetljivost bradavice posle operacije dojki

Implantati mogu uticati na osetljivost bradavica i dojki, ali ne kod svih pacijentkinja i ne na isti način. Osetljivost bradavica i dojki zavisi od različitih faktora, uključujući veličinu i vrstu implantata, tehniku operacije i individualne karakteristike pacijentkinje.

Nakon operacije, može se desiti da se osetljivost bradavica i dojki privremeno smanji, što je uobičajeno i obično se vraća u normalu nakon nekoliko nedelja ili meseci.

Međutim, u nekim slučajevima, pacijentkinje mogu iskusiti gubitak osetljivosti ili povećanu osetljivost nakon operacije, što može biti privremeno ili trajno.

Postoji nekoliko faktora koji mogu uticati na osetljivost bradavica i dojki nakon operacije povećanja dojki. Na primer, veliki implanti, kao i implanti koji su postavljeni ispod žlezde dojke umesto ispod mišića mogu povećati rizik od gubitka osetljivosti.

Takođe, periareolarni pristup (operacija koja se vrši kroz areolu) takođe može uticati na osetljivost bradavica.

Važno je napomenuti da je gubitak osetljivosti u dojkama ili bradavicama retka komplikacija i da se većina pacijentkinja nakon operacije vraća u normalu. U slučaju da primetite bilo kakve promene u osetljivosti bradavica ili dojki, trebalo bi da se obratite svom hirurgu kako bi se utvrdio uzrok i preduzele odgovarajuće mere.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest