Anatomija, gde se postavlja implant

Silikonski implanti mogu da se postave na više lokacija.

Postoje dve najčešće opcije za ubacivanje, odnosno za plasiranje silikonskog i implantata? (more…)