Implant ispod mišića, ili iznad

Kada se radi o povećanju dojki implantatima, postavljanje implantata ispod ili iznad mišića može biti odlučujući faktor u postizanju željenih rezultata.

Postavljanje implantata ispod mišića, poznato kao submuskularna augmentacija dojki, podrazumeva postavljanje implantata ispod velikog grudnog mišića koji se nalazi između kože i kostiju grudnog koša.

Ova tehnika može biti korisna za žene koje imaju malu količinu prirodnog tkiva dojke, jer može pomoći u postizanju prirodnijeg izgleda. Takođe, submuskularno postavljanje implantata može smanjiti rizik od kapsularne kontrakture, što je komplikacija koja se može javiti kada se implantati postave iznad mišića.

Postavljanje implantata iznad mišića, poznato kao subglandularna augmentacija dojki, podrazumeva postavljanje implantata između kože i žlezde dojke, iznad mišića grudnog koša.

Ova tehnika može biti korisna za žene koje već imaju dovoljno prirodnog tkiva dojke, jer se implantat postavlja blizu kože, čime se postiže puniji i izbočeniji izgled. Međutim, postavljanje implantata iznad mišića može povećati rizik od kapsularne kontrakture i drugih komplikacija.

Konačna odluka o tome da li će implantat biti postavljen ispod ili iznad mišića, zavisi od individualnih faktora, kao što su količina prirodnog tkiva dojke, veličina i oblik implantata, kao i željena estetska korekcija.

Pre operacije, plastični hirurg će pažljivo proceniti anatomiju dojke i zajedno sa pacijentkinjom doneti odluku o najboljoj tehniku za nju.

Važno je imati na umu da je postavljanje implantata složena procedura i da ima svoje prednosti i mane. Pacijentkinje bi trebalo da budu upoznate sa svim aspektima procedure i da razgovaraju sa svojim plastičnim hirurgom o svim svojim željama i očekivanjima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest